Ortopedicko-protetické pomôcky

Na nasledujúcich stránkach Vám chceme predstaviť niekoľko našich výrobkov z každej zo základných okruhov ortopedicko-protetických pomôcok. Obrázky budú nepravidelne obmieňané a dopĺňané.

Nakoľko ide o individuálne výrobky, môžu byť zhotovované v rôznych modifikáciách a kombináciách, podľa konkrétnych požiadaviek predpisujúceho lekára, zákazníka, respektíve podľa potreby vyplývajúcej z jeho zdravotného stavu.

O podrobnejšie informácie a cenu pomôcky, o ktorú máte záujem
požiadajte na adrese recepcia@protea.sk.POZOR AKCIA!


Textilné rúška na opakované použitie v predaji.

Cena: 5,- EUR/ks s DPH


Pri kúpe 2 ks TRETIE ZADARMO!

OznamyVážení zákazníci!


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša výdajňa zdravotníckych pomôcok v rámci zabezpečenia zdravotnej starostlivosti kontinuálne poskytuje svoje služby v zmysle nariadení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR.

Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s vírusom COVID-19 však doporučujeme sa vopred objednať na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom e-mailu. Týmto preventívnym opatrením vieme zabezpečiť, aby sa v čakárni nezhromažďovalo viac ľudí ako je povolené v súčasnosti platnými vládnymi nariadeniami.

Za porozumenie ďakujemePROTEA, s.r.o.
Azalková 9
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 5036
Mobil: +421 903 239 551
E-mail: recepcia@protea.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 14:30


  • ING corporation s.r.o

  • ÖSSUR

  • Federácia ortopedických protetikov