Hľadať

Ortopedicko-protetické pomôcky

Na nasledujúcich stránkach Vám chceme predstaviť niekoľko našich výrobkov z každej zo základných okruhov ortopedicko-protetických pomôcok. Obrázky budú nepravidelne obmieňané a dopĺňané.

Nakoľko ide o individuálne výrobky, môžu byť zhotovované v rôznych modifikáciách a kombináciách, podľa konkrétnych požiadaviek predpisujúceho lekára, zákazníka, respektíve podľa potreby vyplývajúcej z jeho zdravotného stavu.

O podrobnejšie informácie a cenu pomôcky, o ktorú máte záujem
požiadajte na adrese recepcia@protea.sk.Oznamy


Vážení zákazníci!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v pondelok 31.8.2020 bude výdajňa pomôcok zatvorená.

Za porozumenie ďakujemeOznamy


Vážení zákazníci!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša výdajňa zdravotníckych pomôcok je otvorená v štandardných otváracích hodinách.
Pre výrobu ortéz, protéz, zložitej obuvi a kraniálnych ortéz /tzv. helmičky/je potrebné sa vopred telefonicky objednať.
Všetky informácie o otváracích hodinách ako aj tel. kontakt nájdete na našej webovej stránke.

Váš Tím PROTEA


PROTEA, s.r.o.
Azalková 9
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 5036
Mobil: +421 903 239 551
E-mail: recepcia@protea.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 14:30


  • ING corporation s.r.o

  • ÖSSUR

  • Federácia ortopedických protetikov