Hľadať

Ortopedicko-protetické pomôcky

Na nasledujúcich stránkach Vám chceme predstaviť niekoľko našich výrobkov z každej zo základných okruhov ortopedicko-protetických pomôcok. Obrázky budú nepravidelne obmieňané a dopĺňané.

Nakoľko ide o individuálne výrobky, môžu byť zhotovované v rôznych modifikáciách a kombináciách, podľa konkrétnych požiadaviek predpisujúceho lekára, zákazníka, respektíve podľa potreby vyplývajúcej z jeho zdravotného stavu.

O podrobnejšie informácie a cenu pomôcky, o ktorú máte záujem
požiadajte na adrese recepcia@protea.sk.Oznamy


Vážení zákazníci!

Spoločnosť PROTEA ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje svoje služby v štandardných termínoch. V snahe dodržať všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu pristupujeme opätovne k telefonickej rezervácii termínov návštev vo výdajni podľa otváracích hodín uvedených na webovej stránke. Uvedené opatrenie bude platné do odvolania.

Váš Tím PROTEA

Oznamy


Vážení zákazníci!

Dňa 31.12.2020 bude výdajňa PROTEA otvorená v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Váš Tím PROTEA


PROTEA, s.r.o.
Azalková 9
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 5036
Mobil: +421 903 239 551
E-mail: recepcia@protea.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 14:30


  • ING corporation s.r.o

  • ÖSSUR

  • Federácia ortopedických protetikov